DOFINANSOWANIE NA DOPOSAŻENIE GABINETÓW HIGIENISTKI SZKOLNEJ w Gminie Perzów

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie na doposażenie gabinetów higienistki szkolnej.
Dotacja jest częścią rządowego programu, który zakłada zwiększenie dostępności do usług medycznych, również dla młodzieży szkolnej. Założeniem jest, by w każdej szkole był gabinet zdrowia, w którym przyjmuje pielęgniarka, a większych placówkach również gabinety dentystyczne.

Kwota dofinansowania wynosi 13 214,80 zł. To 100 procent wnioskowanej kwoty, która trafi do dwóch szkół: Zespołu Szkół w Perzowie oraz Zespołu Szkół w Trębaczowie.

Jednym z pomysłów na zapewnienie opieki stomatologicznej w tych szkołach, gdzie nie ma gabinetu, będą dentobusy w każdym województwie.

„Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów”- zadanie zakończone

flaga unia mala                                                                                                flaga prow mala

Zakończyły się prace związane z zadaniem pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów” mającym na celu: budowę infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów poprzez budowę czterech miejsc rekreacji i wypoczynku w czterech miejscowościach Gminy: Perzów, Słupia pod Bralinem, Miechów, Domasłów. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację zadania przeznaczone zostały środki własne w wysokości 73 072,79 zł. Otrzymana pomoc finansowa wynosi 127 842,00 zł.