Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów zrealizuje zadanie dofinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów podpisało w siedzibie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski umowę na realizację grantu w ramach projektu pt. Aktywna i ekologicznie odpowiedzialna, wspólnie działająca społeczność Wrót Wielkopolski w 2018 roku. Grant jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
TRGP zrealizuje zadanie pn. „PERZOWIANIE”.  Projekt dotyczy budowania więzi w społeczności lokalnej poprzez pobudzanie aktywności wśród mieszkańców seniorów. Spotkanie osób starszych podczas zorganizowanego przeglądu oraz opracowywania śpiewnika wpłyną na lepszą integrację grupy i przyczynią się do zwiększenia ich przynależności do regionu. TRGP wyda śpiewnik lokalnego zespołu "PERZOWIANIE" w ilości 500 szt., oraz zorganizuje przegląd zespołów ludowych, chórów działających na obszarze LGD. Wspólne biesiadowanie to integracja seniorów. Opracowanie i wydanie śpiewnika to wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych i historycznych. Projekt skierowany jest do grupy docelowej seniorów W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się zakup chust ludowych dla członków zespołu "PERZOWIANIE" w ilości 22 szt.

IMG 7823

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu : "Roczny program współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok" - kliknij aby pobrać

Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP

Jednostki OSP w Gminie Perzów otrzymały dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W piątek 28 września w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu podpisana została umowa na realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP gminy Perzów. Ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości umowę podpisał Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak. Gminę Perzów reprezentowały Wójt Gminy Danuta Froń oraz skarbnik Gminy Edyta Kieruzal. W ramach realizacji zadania jednostki OSP z Perzowa, Trębaczowa, Domasłowa i Turkowych doposażone zostaną w nowoczesny sprzęt ratowniczy, który w zasadniczy sposób zwiększy efektywność niesionej pomocy pokrzywdzonym w miejscu zdarzenia. Całkowita wartość zadania wynosi 31 515,15 zł w tym dofinansowanie 31 200,00 zł , środki własne gminy 315,15 zł. Sprzęt dla jednostek OSP zakupiony zostanie do końca listopada 2018r.

WP 20180928 11 17 44 Pro

 

RAZEM DLA INNYCH, WSPÓLNIE DLA SIEBIE

"RAZEM DLA INNYCH, WSPÓLNIE DLA SIEBIE" - to przedsięwzięcie realizowane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów, którego celem jest  aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna mieszkańców Gminy Perzów poprzez działalność instytucji zapewniającej wszechstronne wsparcie wpływające na poprawę jakości i poziomu życia. W ramach powyższego projektu od maja br. prowadzone były spotkania integracyjno-towarzyskie rowijacące zainteresowania mieszkańców m.in.: formy decupage, kartki okolicznosciowe metodą quillingową, kwiaty z krepiny włoskiej, ozdoby ze wstążek metodą karczochową. 28 września br. dla 55 osobowej grupy osób z gminy Perzów TRGP zorganizowało wyjazd do Kalisza. Wyjazd miał na celu poznawanie środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków historii i kultury, rozwijanie wiedzy o kulturze regionu i jej związkach z kulturą narodową, poznawanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naukowego Kalisza. Perzowianie zwiedzali miasto oraz okolice, mieli okazję obejrzeć spektakl teatralny "Romans" w teatrze teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego. Na realizacje zadania TRGP otrzymało dotacje z Gminy Perzów  w kwocie 3 723,00 zł

43042310 1869009196480867 5645148629808185344 n 42868366 2199539270335291 7995539078470696960 n

 

Spotkanie informacyjne - ekodopłaty na wymianę pieca i termomodernizację

Program „Czyste Powietrze” dedykowany jest osobom fizycznym, a dotacja nawet do 90% wartości zadania przeznaczona będzie na wymianę starych pieców oraz docieplenie budynków. W trakcie spotkania omówione zostaną założenia programu i możliwe do zrealizowania przedsięwzięcia oraz procedura składania wniosku i realizacji zadania.

 

czyste powietrze ogloszenie