Wojewoda Wielkopolski Marlena Maląg podczas oficjalnej wizyty w Perzowie podpisała umowę na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Trębaczowie.

10.04.2018r.w Gminie Perzów podpisana została umowa na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Trębaczowie. Spotkanie zainicjowane przez Wojewodę Wielkopolskiego odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury z udziałem senatora RP Łukasza Mikołajczyka, doradcy Wojewody Piotra Trybka w obecności Wójta Gminy Perzów Danuty Froń, Radnych Rady Gminy Perzów, sołtysów, seniorów, dyrektorów szkół i jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy w Perzowie. W ramach podpisanej umowy na budowę sali gimnastycznej przeznaczone zostaną środki rządowe w wysokości 500 000,00 zł. „Zależy nam na tym, aby sala służyła dzieciom i młodzieży a także osobom starszym. W tych środkach, które przekazujemy dla inwestycji szkolnych wsparcie otrzymał tylko Perzów i Poznań” – powiedziała wojewoda Marlena Maląg.

 

DSCN0033 A

 

 

Obecnie budowa sali sportowej jest na etapie robót wykończeniowych.  Najważniejsze prace, jakie pozostały do wykonania to między innymi montaż ogrzewania podłogowego i podłogi oraz zakup drzwi, profesjonalnego oświetlenia i wyposażenia sportowego.  Podczas oficjalnej wizyty goście udali się do Trębaczowa gdzie bezpośrednio mogli ocenić stopień zaawansowanie robót.  Wojewoda Wielkopolski Marlena Maląg oraz senator Łukasz Mikołajczyk spotkali się również z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych gminy Perzów biorąc udział w uroczystym otwarciu Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży.

 

DSCN0025          DSCN0055

 

DSC 0126         DSC 0129         DSC 0131