Informacja

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się 14 stycznia 2019 roku w Kępnie.

Spotkanie jest organizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Zachęcamy do udziału, bo dzięki temu mogą mieć Państwo wpływ na kształt dokumentu, który będzie określał m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz ukierunkowanie środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach. 

Informacje na temat dokumentu, spotkań konsultacyjnych oraz formularze do zgłaszania swojego uczestnictwa dostępne są pod adresem www.miir.gov.pl/ksrr.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Pozdrawiamy,

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu