31 grudnia 2018r rozpoczął swoja działalność Dzienny Dom Seniora w Domasłowie.


Dzienny Dom Seniora usytuowany jest w budynku po byłej szkole podstawowej w Domasłowie. Na parterze budynku powstały pokoje i pomieszczenia do zajęć terapeutycznych. Jest pokój dzienny, kącik klubowy z biblioteczką, sprzętem RTV oraz dostępem do Internetu. Obiekt jest zaopatrzony w kuchnię, pomieszczenia gospodarcze i porządkowe oraz pokój pielęgniarski, szatnię i toalety. Z obiektu skorzysta ok. 14 seniorów, którzy przez min. 8 godzin dziennie będą mieli zapewnioną opiekę, zajęcia i ćwiczenia między innymi plastyczne, wokalne, artystyczne, gimnastyczne i fizykoterapeutyczne oraz ciepły posiłek.” Dom będzie miejscem spotkań seniorów z gminy Perzów, nieaktywnych zawodowo, którzy ukończyli 60 rok życia. Mam nadzieję, że nasi seniorzy odnajdą tu swoje miejsce, odkryją swoje pasje i zainteresowania a przede wszystkim nie będą samotni” – powiedziała Wójt gminy Perzów Danuta Froń. Gmina Perzów pozyskała dotacje na utworzenie Dziennego Domu Seniora w Domasłowie, w wysokości 280 000,00 zł. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior” + na lata 2015-2020.

                                                     DSCN0221 DSCN0226