Nowa taryfa za wodę i ścieki od 13 czerwca 2018 roku

Zgodnie z decyzją nr WR.RET.070.194.2018.AR z dnia 30 maja 2018r Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Perzów na okres 3 lat w następującej wysokości:

 

 

Okres obowiązywania od 13 czerwca 2018 roku do 12 czerwca 20190 roku
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto
Grupa I cena dostarczonej wody 2,88 zł/m3
cena odprowadzania ścieków 17,23 zł/m3
Uchwałą nr XXXIX/197/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 czerwca 2018r dopłata do taryfy odprowadzania ścieków wynosi 10,75 zł + VAT.

Okres obowiązywania od 13 czerwca 2019 roku do 12 czerwca 2020 roku

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto
Grupa I cena dostarczonej wody 2,74 zł/m3
cena odprowadzania ścieków 16,43 zł/m3
Okres obowiązywania  od 13 czerwca 2020 roku do 12 czerwca 2021 roku
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto
Grupa I cena dostarczonej wody 2,68 zł/m3
cena odprowadzania ścieków 15,82 zł/m3

 

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Perzów

                                                                                                                      /-/ Danuta Froń