Komunikat

W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann informuje o wynikających z niej uprawnieniach dotyczących prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w ciągu 7 dni) i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Istnieje też możliwość uzyskania - po złożeniu wniosku - comiesięcznego, niezależnego od dochodów świadczenia w kwocie 402,72 zł.

Jednocześnie informuje o powołaniu Andrzeja Radke na stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z działaczami opozycji antykomunistycznej oraz osobami represjonowanymi z powodów politycznych, który udzielić może bliższych informacji na ten temat pod numerem telefonu  609 481 808 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann informuje o wynikających z niej uprawnieniach dotyczących prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w ciągu 7 dni) i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Istnieje też możliwość uzyskania - po złożeniu wniosku - comiesięcznego, niezależnego od dochodów świadczenia w kwocie 402,72 zł.

 

Jednocześnie informuje o powołaniu Andrzeja Radke na stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z działaczami opozycji antykomunistycznej oraz osobami represjonowanymi z powodów politycznych, który udzielić może bliższych informacji na ten temat pod numerem telefonu  609 481 808 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

DOFINANSOWANIE NA DOPOSAŻENIE GABINETÓW HIGIENISTKI SZKOLNEJ w Gminie Perzów

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie na doposażenie gabinetów higienistki szkolnej.
Dotacja jest częścią rządowego programu, który zakłada zwiększenie dostępności do usług medycznych, również dla młodzieży szkolnej. Założeniem jest, by w każdej szkole był gabinet zdrowia, w którym przyjmuje pielęgniarka, a większych placówkach również gabinety dentystyczne.

Kwota dofinansowania wynosi 13 214,80 zł. To 100 procent wnioskowanej kwoty, która trafi do dwóch szkół: Zespołu Szkół w Perzowie oraz Zespołu Szkół w Trębaczowie.

Jednym z pomysłów na zapewnienie opieki stomatologicznej w tych szkołach, gdzie nie ma gabinetu, będą dentobusy w każdym województwie.

„Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów”- zadanie zakończone

flaga unia mala                                                                                                flaga prow mala

Zakończyły się prace związane z zadaniem pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów” mającym na celu: budowę infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów poprzez budowę czterech miejsc rekreacji i wypoczynku w czterech miejscowościach Gminy: Perzów, Słupia pod Bralinem, Miechów, Domasłów. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację zadania przeznaczone zostały środki własne w wysokości 73 072,79 zł. Otrzymana pomoc finansowa wynosi 127 842,00 zł.