EKOkredyt Prosument II

Skorzystaj z preferencyjnego finansowania i stwórz własne źródło energii!
Będziesz mógł otrzymać nawet 30-procentową dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

Szczegółowe informacje na stronie : BOŚ BANK

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PERZÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK

Dokumenty do pobrania :

1. Ogłoszenie o konsultacjach

2. Projekt uchwały

3. Program współpracy

4. Formularz uwag : PDF, DOC