Polsko – węgierska wymiana młodzieży 2017

W dniach 07 – 15. 07. 2017 roku w ramach wymiany młodzieży polsko – węgierskiej w Gminie Perzów przebywała grupa młodzieży z zaprzyjaźnionej Gminy Erdötelek.
W pierwszym dniu pobytu młodzież węgierska gościła u rodzin z terenu gminy. Zostali przyjęci bardzo życzliwie i mogli nawiązać nowe znajomości. W trakcie 6–cio dniowego wspólnego pobytu młodzież spędzała czas na plaży, nad polskim morzem, z możliwością kąpieli wodnych. Uczestniczyli również w wycieczce do Kołobrzegu gdzie wśród atrakcji był rejs statkiem wycieczkowym, wejście na latarnię morską, spacer na molo i zwiedzanie starego miasta.

młodziez polsko wegierska www nad Bałtykiem www

 

Dzieci i młodzież w Gminie Perzów aktywnie spędzają czas wolny w czasie wakacji

Wakacje letnie w Gminie Perzów przebiegają pod znakiem aktywnego wypoczynku połączonego z zabawa oraz edukacją przyrodniczą i językowa. W ramach wymiany polsko -węgierskiej gminę Perzów odwiedziły dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionej gminy Erdötelek. W ramach wymiany polsko – niemieckiej młodzież perzowska spotkała się z młodzieżą z zaprzyjaźnionej gminy Drebber. Gmina Perzów realizuje również projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, dzięki któremu młodzi pasjonaci przyrody uczestniczą w warsztatach edukacyjnych: przyrodniczo – ekologicznych połączonych z fotografowaniem. W Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia kreatywne.

plener malarski warsztaty przyrodniczo ekologiczne www zajecia plastyczne

Fundusz sołecki w Gminie Perzów na półmetku

Gmina Perzów, wyodrębniła w ramach środków własnych kwotę 198 779,13 zł na realizacje funduszu sołeckiego w roku 2017. W poszczególnych 9 sołectwach Gminy Perzów środki te przyznawane są między innymi w zależności od liczby mieszkańców danego sołectwa. Jak mówi Wójt Gminy Perzów Danuta Froń: „Potrzeby każdego sołectwa są bardzo duże. Fundusz sołecki pozwala mieszkańcom danej wsi podejmować bezpośrednie decyzje. Decyzje te są często poprzedzone ożywioną dyskusją ale zawsze dotyczą najważniejszych dla danego sołectwa spraw. Uważam, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tej formy finansowego wsparcia. W tym roku wspólna decyzją mieszkańców wszystkich sołectw było partycypowanie w zakupie kuchni polowej, niezbędnej jak się okazało dla organizacji wszelkich oddolnych działań prokulturalnych w poszczególnych sołectwach”.

 

Happy Bus w Perzowie

Od 4 do 7 sierpnia 2017 w Perzowie po raz drugi stacjonował będzie  Happy Bus.
Wszystkie dzieci w wieku od 6 do 15 lat, które nie wyjechały na wakacje będą miały okazję do zabawy, szlifowania języka angielskiego i innych, atrakcyjnych  form aktywnego spędzania wolnego czasu. Opiekę nad dziećmi sprawować będą wolontariusze z całego świata, co będzie okazją nawiązania nowych kontaktów i zapoznania się z kulturami różnych narodowości . Kolorowy autobus Fundacji Happy Kids swój czterodniowy postój w Perzowie zaplanował od godz. 1000 do 1700. Wszystkie dzieci z gminy Perzów zaprasza Wójt Gminy Perzów i Gminny Ośrodek Kultury.

DSC 0966 002 Kopiowanie