Polsko- niemiecka wymiana młodzieży

 W dniach 14.07 -  21.07.2018 r. 49 osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami z terenu Gminy Perzów oraz zaprzyjaźnionej Gminy Drebber przebywała w Ośrodku Wypoczynkowym w niemieckiej miejscowości Milow.

projekt dofinansowała

 wymiana pol niem1   wymiana pol niem3

 

Awanse dla nauczycieli

W Gminie Perzów w tym roku egzamin związany z awansem nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego odbył się 3 sierpnia 2018 r. i przystąpiło do niego dwóch nauczycieli.
Gmina Perzów zobowiązana jest ustawowo do organizacji egzaminu i przygotowania komisji egzaminacyjnych. W składzie komisji zasiedli: przedstawiciel organu prowadzącego inspektor ds. oświaty Dominika Drapiewska jako przewodniczący, wizytator Kuratorium Oświaty Wioletta Woźniak jako przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły Barbara Maras, a także eksperci z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej: Małgorzata Bielecka i Irena Dobra. Do egzaminu przystąpiły: Pani Agata Rak – nauczyciel języka angielskiego z Zespołu Szkół w Perzowie oraz Pani Sabina Schmidt-Gania – nauczyciel języka polskiego z Zespołu Szkół w Perzowie. Zdające nauczycielki wykazały się dużą wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym w ramach odbytego stażu.Obie Panie pomyślnie zdały egzamin.

Porzucone szczeniaczki

Porzucone szczeniaczki szukają domu. Osoby zainteresowane przygarnięciem mogą kontaktować się w godzinach pracy Urzędu Gminy pod nr 627861060 .

DSCN0620