Wyniki Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych w Gminie Perzów

W 2018 roku do otwartego konkursu ofert przystąpiło 5 organizacji: trzy stowarzyszenia działające w obszarze kultury oraz dwa kluby sportowe.

 

DSCN0006 A

 

Spotkanie Wielkanocne w Gminie Perzów

22 marca w Gminie Perzów odbyło się tradycyjne Spotkanie Wielkanocne. Uroczystość przygotowana przez sołectwo Perzów odbyła się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Gospodarzami spotkania byli: Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, Przewodnicząca Rady Gminy Renata Włodarczyk, Sołtys Perzowa Longina Biały oraz proboszcz parafii Turkowy ks. Ryszard Zieliński.

 

3 A  2 A    5 A

 

    

Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Perzów w 2018 roku.

13 marca 2018 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Perzów Edyty Kieruzal podpisała umowę na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Perzów”.

 

DSCN0053 A

 

BAKE OFF - PERZÓW

Wójt Gminy Perzów oraz Gminny Osrodek Kultury w Perzowie zapraszają mieszkańców do udziału w konkursie BAKE OFF - PERZÓW

 

 plakat