Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Perzowie

Klauzula Informacyjna

 Treść do pobrania

rodo perzow

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Perzowie jest Wójt Gminy Perzów z siedzibą w Perzowie, pod adresem 63-642 Perzów 78.

Termin składania wniosków - wydłużony

Termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 r. wydłużony!


14 maja br. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie UE do przedłużenia w 2018 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności do 15 czerwca br. W tym samym dniu minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podpisał krajowe rozporządzenie przedłużające termin składania wniosków obszarowych dla polskich rolników.
Zgodnie z powyższym do dnia 15 czerwca 2018r. rolnicy będą mogli składać wnioski
o  płatności bezpośrednie jak i płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych). Ponadto do 15 czerwca br. rolnicy będą również mogli dokonywać zmian we wniosku bez narażania się na sankcje.


ARiMR zachęca jednak by nie zwlekać ze złożeniem wniosków i przypomina, że jeśli rolnik chce otrzymać należne mu dopłaty, musi w tym roku wypełnić wniosek o przyznanie dopłat
za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu przygotowanych
dla wnioskodawców we wszystkich biurach powiatowych Agencji w całym kraju. Rolnicy, którzy nie radzą sobie z wypełnieniem e-wniosku mogą także skorzystać z pomocy ekspertów z ośrodków doradztwa rolniczego.

Dni Gminy Perzów cz. I - Majówka

W dnia 3-4 maja odbyły się Dni Gminy Perzów cz. I – Majówka. Pierwszego dnia na zorganizowany zostały imprezy sportowo rekreacyjne oraz patriotyczne: Uliczny Bieg Rodzinny z Biało-Czerwoną, Charytatywny Turniej Nocny Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Perzów. W Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury otwarta została wystawa plastyczna „Droga do wolności” połączona z promocja kartki okolicznościowej wydanej z okazji Jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

1www DSC 0968