Program PIECYK 2017

Szanowni Państwo,

W środę, 16 sierpnia ruszył nabór wniosków na pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego pn. Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”. Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty do pobrania są na stronie: http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/aktualne-nabory/wymiana-zrodla-ciepla-budynkach-jednorodzinnych-lokalach-mieszkalnych-piecyk-2017/ .

Jednocześnie informuję, iż liczy się kolejność zgłoszeń i budżet Programu jeszcze nie został wyczerpany wobec czego nadal można składać wnioski.

MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY PERZÓW

31 lipca 2017 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę na zadanie pn. „Modernizację, budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Perzów”. Wykonawca zadania wyłoniony został w drodze przeprowadzonego postępowania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowało będzie Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CARBON” Jan Kuropka z Sycowa. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności modernizację drogi dojazdowej do pól Perzów – Miechów o łącznej długości ok. 330 mb, modernizację drogi osiedlowej w m. Perzów o łącznej długości ok. 120 mb, przebudowę drogi gminnej w m miejscowości Gęsia Górka o łącznej długości ok. 125 mb oraz przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Domasłów o łącznej długości ok. 250 mb.

Zadanie sfinansowane zostanie w części z budżetu Gminy Perzów i w części z budżetu województwa wielkopolskiego. Łączny koszt inwestycji wynosi 298890,00 złotych. Termin zakończenia prac przewiduje się na dzień 3 listopada 2017 r.

Podpisanie umowy01 www

Granty w ramach PROW - Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność: poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

wrota granty

s