Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół w Perzowie i Zespole Szkół w Trębaczowie oraz Publicznym Gimnazjum w Perzowie odbyło się zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Zakończenie roku szkolnego to chwila na którą z niecierpliwością oczekiwali zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele. To również czas refleksji i pożegnań.

Stypendia naukowe

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń w dniu 26 czerwca 2017 r. na spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie wręczyła stypendia naukowe zdolnym uczniom z terenu Gminy,  którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali najwyższe wyniki w nauce.
Na spotkaniu obecni byli także Z-ca Wójta Gminy Perzów Weronika Urbańska, Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Perzów Przemysław Łytka.

Celem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych. Najistotniejsza, w przypadku tej pomocy, jest jej funkcja motywacyjna, natomiast niejako „przy okazji” pomoc ta może stanowić wsparcie materialne ucznia. Jednak należy podkreślić, że przyznaje się ją w oderwaniu od sytuacji materialnej ucznia.

Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze

W niedzielę 11 czerwca na boisku sportowym w Miechowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek OSP z gminy Perzów. Otwarcia zawodów dokonała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń wraz z wice- prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Perzowie Markiem Ostrowskim. W trzech konkurencjach tj. bieg sztafetowy, musztra i rozwinięcie bojowe udział wzięło 6 drużyn OSP i 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Swój szczęśliwy dzień miała OSP z Perzowa zdobywając 3 pierwsze miejsca tj. w kategorii męskiej seniorów oraz drużyn MDP chłopięcych i dziewczęcych. W kategorii seniorów drugie miejsce wywalczyli druhowie z OSP Miechów, co daje im prawo startu razem z OSP Perzów w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Sędziom głównym zawodów był kpt. Mateusz Grzesiak. Komendantem zawodów druh Grzegorz Supianek - naczelnik OSP Miechów.

 

„Akademia pełni życia”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów w dniu 16 czerwca br w ramach zadania „Akademia pełni życia” zorganizowało jednodniowy wyjazd do Wrocławia wraz z uczestnictwem na spektaklu w teatrze. 50 osobowa grupa w godzinach południowych przybyła do Wroclawia. Podczas pobytu zwiedzano muzeum przyrodnicze wraz z przewodnikiem, ogród botaniczny, Ostrów Tumski – katedra św. Jana Chrzciciela.

Gimnazjada w Perzowie

W piątek 9 czerwca 2017 odbyła się szkolna „Gimnazjada” w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Perzowie. Gimnazjada, czyli Dzień Sportu realizowany był w ramach projektu edukacyjnego przygotowanego przez uczniów kl II: Marta Gugała, Kamila Chlewicka, Weronika Stężalska, Wiktoria Kula. Opiekunem grupy była nauczycielka WF Anna Młynarz.

Gimazjada 1     Gimazjada 2