Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przeznaczyła środki z budżetu Gminy na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy.


W 2019 roku do otwartego konkursu ofert przystąpiły cztery organizacje. Wszystkim stowarzyszeniom, które złożyły oferty, została udzielona dotacja.

Ogólna kwota wsparcia na działalność w zakresie sportu w wysokości 65000,00 zł została rozdysponowana pomiędzy Ludowy Zespół Sportowy „POGOŃ” Trębaczów, który otrzymał 45300,00 zł na szkolenia w zakresie gry w piłkę nożną i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych oraz Klub Karate KAMINARI Perzów, który otrzymał kwotę 19700,00 zł na popularyzowanie dyscypliny sportowej karate oraz między innymi na organizację zajęć z samoobrony i pierwszej pomocy.

Dotacje na działalność kulturalną otrzymały:Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów na wyjazd seniorów do Opola na spektakl teatralny - 3475,50 zł oraz Stowarzyszenie Cool-Tur, które w swojej ofercie na 2019 rok ma szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych oraz zakup namiotu i ławek - 5504,00 zł.

 

                       

Maluch+ Edycja 2019

27 lutego 2019 r. rozstrzygnięto konkurs ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wysokości 43 200,00 zł dla Żłobka Gminnego w Perzowie.
W najbliższym czasie zostanie podpisane stosowne porozumienie na przekazanie środków finansowych. Dofinansowanie, podobnie jak w roku ubiegłym, obejmie dzieci do 3 roku życia  korzystające z opieki żłobka w Perzowie. Dotacja dotyczy funkcjonowania żłobka w okresie 12 miesięcy dla 24 miejsc, utworzonych z udziałem środków finansowych z wcześniejszej edycji Programu „MALUCH+”.
Do Ministerstwa wpłynęły oferty z 362 gmin. Kwota dofinansowania, zgodnie z zasadami programu, miała być znana na etapie rozstrzygnięcia konkursu. Ostatecznie miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 150 zł. Łącznie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 36 722 650,00 zł.

przedszkole 1  IMG 008820 20Kopia

XV Karnawałowy Bal Dobroczynny

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów zorganizowało 16 lutego 2019 r. po raz XV Karnawałowy Bal Dobroczynny. Bal jak co roku odbył się na sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. Zebranych powitała  Longina Biały prezes stowarzyszenia, życząc wszystkim wspaniałej zabawy. O oprawę muzyczną zadbał po raz kolejny zespół PASJA-BAND. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, nie zabrakło bogatego menu oraz słodkości. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom,  ludziom dobrej woli za wsparcie finansowo-rzeczowe przekazane na organizacje wieczorku karnawałowego. „Jesteśmy wdzięczni za okazane serce, życzliwość i zaangażowanie. Dzięki Państwa pomocy, ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów” – powiedziała prezes stowarzyszenia Longina Biały.
Dochód przeznaczony jest wzorem lat ubiegłych na stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, a także na działania statutowe Towarzystwa m. in.: wsparcie dla organizacji działających na terenie gminy Perzów, organizację spotkań dla seniorów, podejmowanie inicjatyw na rzecz dzieci.

                                                                          IMG 2182 1