Mały ZUS

logoZUSnoweRozwiniecie

Informacja prasowa

MAŁY ZUS – nowa ulga dla przedsiębiorców

Przedsiębiorco, jeżeli prowadzisz działalność na niewielką skalę i chcesz skorzystać w 2019 roku z „małego ZUS”, pamiętaj, że masz na to czas tylko do 8 stycznia.

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowej ulgi, tzw. „małego ZUS”. Osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

31 grudnia 2018r rozpoczął swoja działalność Dzienny Dom Seniora w Domasłowie.


Dzienny Dom Seniora usytuowany jest w budynku po byłej szkole podstawowej w Domasłowie. Na parterze budynku powstały pokoje i pomieszczenia do zajęć terapeutycznych. Jest pokój dzienny, kącik klubowy z biblioteczką, sprzętem RTV oraz dostępem do Internetu. Obiekt jest zaopatrzony w kuchnię, pomieszczenia gospodarcze i porządkowe oraz pokój pielęgniarski, szatnię i toalety. Z obiektu skorzysta ok. 14 seniorów, którzy przez min. 8 godzin dziennie będą mieli zapewnioną opiekę, zajęcia i ćwiczenia między innymi plastyczne, wokalne, artystyczne, gimnastyczne i fizykoterapeutyczne oraz ciepły posiłek.” Dom będzie miejscem spotkań seniorów z gminy Perzów, nieaktywnych zawodowo, którzy ukończyli 60 rok życia. Mam nadzieję, że nasi seniorzy odnajdą tu swoje miejsce, odkryją swoje pasje i zainteresowania a przede wszystkim nie będą samotni” – powiedziała Wójt gminy Perzów Danuta Froń. Gmina Perzów pozyskała dotacje na utworzenie Dziennego Domu Seniora w Domasłowie, w wysokości 280 000,00 zł. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior” + na lata 2015-2020.

                                                     DSCN0221 DSCN0226

Informacja

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się 14 stycznia 2019 roku w Kępnie.

Spotkanie jest organizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Zachęcamy do udziału, bo dzięki temu mogą mieć Państwo wpływ na kształt dokumentu, który będzie określał m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz ukierunkowanie środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach. 

Informacje na temat dokumentu, spotkań konsultacyjnych oraz formularze do zgłaszania swojego uczestnictwa dostępne są pod adresem www.miir.gov.pl/ksrr.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Pozdrawiamy,

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu